Archive for July, 2011

Låt berget komma till Moses och kunden till dig

Saturday, July 2nd, 2011

Låt berget komma till Moses och kunden till dig
Ett gammalt talesätt heter ju att ”Om inte Moses kan komma till berget får berget komma till Moses”. Om man då tänker sig att ditt företag är Moses och dina presumtiva kunder är berget – så har ditt sätt att nå nya kunder och sälja dina produkter [...]