Archive for October, 2012

Laptoppens förfader: Osborne 1

Thursday, October 11th, 2012

Laptoppens förfader: Osborne 1
Man räknar med Osborne 1 som den första laptoppen, då den var den först kommersiellt tillgängliga bärbara datorn. Den släpptes 1981 av Osborne Computer Coproration. Datorn vägd 12 kilo – vilket idag knappast hade gått under namnet ”bärbar”, då en bärbar dator i dag ligger mellan 1 och 3 kilo. Och när [...]