Archive for November, 2013

Apple Thai Massage AB hittar du på Skeppargatan 8

Friday, November 15th, 2013

I det moderna samhället är det allt färre som utför kroppsarbete. Internetrevolutionen har inneburit att människors livsstil rent generellt blivit mer stillasittande. För många leder det här till svagare muskler, skörare skelett, sämre rörlighet och koordination. Thai massage är ett utmärkt sätt att kompensera för ett stillasittande arbete. Apple Thai Massage AB, som du hittar [...]