Archive for February, 2014

Varför satsa på paneler i badrummet?

Monday, February 17th, 2014

Går du i funderingar att renovera ditt badrum? Då finns det många val att välja bland – är det minsta man kan säga. Det gäller allt från golv till tak. Och med badrum är besluten så mycket viktigare då ett felaktigt beslut kan leda till fuktskador eller ännu värre saker. Ett säkert tips för dina [...]

Andningsskydd när man utför mögelsanering

Monday, February 17th, 2014

Andningsskydd skyddar saneringsarbetare från att andas in luftburet mögel, mögelsporer
och damm. Dessa enheter är viktiga i arbetet med sanering.
Minsta Personlig skyddsutrustning (PPE): Vid rengöring av ett litet område som påverkas av
mögel, bör du använda en N-95 respirator. Denna enhet täcker näsa och mun, kommer att
filtrera bort 95% av partiklarna i luften, och finns i de [...]

Historien om en radonsanering av en byggnad i Kanada

Monday, February 17th, 2014

I augusti 1975 genomförde hälsoministeriet i provinsen Ontario i Kanada en undersökning av
strålningsnivåerna på tredje våningen i en byggnad i en stor stad på begäran av en av
hyresgästerna. Undersökningen visade att höga halter av strålning fanns på tredje och andra
våningen och att betydande föroreningar fanns i andra delar av sexvåningshuset.
Föroreningen identifierades som radium-226. En undersökning [...]

Myndighetskrav på asbestsanering

Monday, February 17th, 2014

För att asbest ska tas bort på rätt sätt bör tjänster för asbestsanering utnyttjas eftersom de
vet hur man använder rätt saneringsåtgärder. När det gäller asbestsanering finns det vissa statliga krav som måste uppfyllas vid varje borttagning. Företaget som ska avlägsna asbesten från platsen måste ha en full licens för asbestsanering. Varje person som arbetar för [...]