Vad du behöver veta om försäkringar

Allt om försäkringar

En hem försäkring hos Folksam täcker all din egendom, vare sig det är dina egna saker, om du har lånat dem eller hyrt dem, så länge du använder sakerna för privat bruk. Om du får inbrott i din lägenhet eller om någon förstör något på din egendom är du trygg med en hem försäkring. En försäkring för hemmet hos Folksam gäller bland annat skador på grund av blixt, brand, kortslutning eller frätande gas. Mer info om hemförsäkring, livförsäkring, bilförsäkring och trafikförsäkring

Related posts:

  1. Försäkringskungen har Försäkringar