Öka er försäljning med besöksbokning

Öka er försäljning med besöksbokning

Bisfront är marknadens ledande bolag inom nykundsbearbetning och kvalificerad besöksbokning. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och jobbar med flertalet av Sveriges ledande konsultföretag. För att kunna vara riktiga specialister är företaget uppdelat i fem olika affärsområden. Detta eftersom besöksbokning inom olika branscher kan skilja sig åt och att det oftast krävs branschspecifika kunskaper för att vara framgångsrik. Att göra nykundsbearbetning åt en strategisk reklambyrå som har Sveriges 200 största mediaköpare som målgrupp skiljer sig väsentligt åt från att boka rådgivningsmöten åt en försäkringsmäklare som vill träffa mindre ägarledda företag med 5-10 anställda.

Bisfronts fem affärsområden är Media, IT, Consulting, HR och Finance. Bisfront Media arbetar med besöksbokning åt reklambyråer, mediabyråer, produktionsbyråer, Pr-byråer och andra företag som berör media. Oftast sker bearbetningen mot marknadschefer eller andra nyckelpersoner inom kommunikation. Bisfront IT arbetar uteslutande med IT-företag som vill stärka sin nykundsbearbetning och mötesbokning. Kunder inom IT jobbar med allt från Java, virtualisering, systemutveckling till ren IT-drift och målgruppen är oftast personer som sitter ute operativt i verksamheten eller på IT-avdelningen.

Inom finans arbetar företaget med besöksbokning åt flera av marknadens ledande bolag. Det kan vara försäkringsmäklare, finansföretag, redovisningsbyråer, revisionsbyråer och andra ekonomirelaterade tjänster såsom inkassoföretag och fakturahanteringsföretag. Ett annat stort kundsegment för Bisfront är HR. Inom detta område hjälper företaget bolag som sysslar med rekrytering, ledarskapsutveckling, bemanning, coachning och andra HR-relaterade tjänster. Sist men inte minst finns affärsområdet Consulting som sysslar med besöksbokning åt kunder som är teknikkonsulter, managementkonsulter, miljökonsulter och andra konsultintensiva branscher.

Sammantaget kan man säga att Bisfront har den branschkunskap som krävs för att vara framgångsrika inom telemarketing och besöksbokning. Det är anledningen till att många av marknadens ledande bolag har valt Bisfront som partner för deras besöksbokning.

No related posts.