Archive for the 'Uncategorized' Category

Öka er försäljning med besöksbokning

Thursday, February 18th, 2010

Öka er försäljning med besöksbokning

Bisfront är marknadens ledande bolag inom nykundsbearbetning och kvalificerad besöksbokning. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och jobbar med flertalet av Sveriges ledande konsultföretag. För att kunna vara riktiga specialister är företaget uppdelat i fem olika affärsområden. Detta eftersom besöksbokning inom olika branscher kan skilja sig åt och att [...]