Cefar Easy

Cefar Easy är en av företaget Cefars mest populära produkter. Detta 30-åriga Svenska företag har försett sjukvården med en hel del verktyg som ger fler alternativ till att endast ge patienter tabletter – med allt det innebär. Cefar Easy är ett av dessa verktyg som idag är så pass litet och billigt att det finns till försäljning för hemmabruk.

Cefar Easy hjälper dig med tillfällig eller kronisk smärta. Om du haft smärta under en längre tid har du säker upptäckt att smärtstillande medel får mindre och mindre effekt allt eftersom kroppen vänjer sig vid preparatet. Om du gått på starkare medel har du säker även känt av olika bieffekter. Sådant som inte är trevligt, men betydligt trevligare än smärtan – förutsatt att preparatet tar bort smärtan. Annars sitter du där med både bieffekter och smärta – och du måste ta högre dos för att få samma smärtlindring. Samma smärtlindring med mer känning av bieffekter. Det är en ohållbar nedåtgående spiral som allt för många människor med smärta hamnat i.

Cefar Easy har två fördelar som inget annat smärtstillande hjälpmedel kan erbjuda. Det ena är att du inte behöver öka effekten för att få samma smärtlindring. Det andra är att Cefar Easy är helt fritt från bieffekter. Orsaken är att Cefar Easy endast stimulerar kroppens egna smärtstillande system och ämnen. Genom tekniken TENS (Transkutan Elektrisk Nervstimulering) skjuts svaga strömimpulser till nervcentra och neutraliserar smärtimpulserna. Du kan få diverse information om TENS, Cefar Easy och alternativa smärtstillande metoder på www.ergonomifakta.se.

No related posts.