Historien om en radonsanering av en byggnad i Kanada

I augusti 1975 genomförde hälsoministeriet i provinsen Ontario i Kanada en undersökning av
strålningsnivåerna på tredje våningen i en byggnad i en stor stad på begäran av en av
hyresgästerna. Undersökningen visade att höga halter av strålning fanns på tredje och andra
våningen och att betydande föroreningar fanns i andra delar av sexvåningshuset.
Föroreningen identifierades som radium-226. En undersökning visade att den tredje
våningen i byggnaden under andra världskriget hade använts för bearbetning av radium.
The Atomic Energy Control Board (AECB) begärde att Atomic Energy of Canadian Limited
(AECL) skulle avlägsna radiumföroreningarna från byggnaden. AECL anlitade Chalk River
Nuclear Laboratories (CRNL) för att utföra saneringen. Målet var att minska radonhalten i
hela byggnaden så att sönderfallsprodukter från radon skulle fylla mindre än 0,02 WL och exponering skulle vara mindre än 50 microR/h. De tekniker som användes och omfattningen av saneringen kan vi läsa om i både statliga rapporter och universitetsrapporter. Men det viktigaste denna historia påminner oss om, är att vi behöver vara medvetna om risken för radonföroreningar i våra bostäder. Om vi inte är fullt medvetna om det här problemet, kan vi heller inte vara redo med någon form av saneringsprocesser.
Du kanske tänker att detta var i Kanada och att det inte är något som behövs i Sverige. Men poängen är att senaste års forskning har visat att det långt i från behöver vara så höga halter som anges i exemplet ovan för att en människa ska drabbas av cancer. Man har kunnat härleda cancer som följd av exponering av radonhalter som finns i naturen – om man bor på fel ställe.
Det finns massor att lära om radonsanering. Du kände kanske nu att du vill veta mer. En webbsida, med massor av information som kanske kan intressera dig, är radonsanering.nu.

No related posts.