HRM, Gör företagsrevolt – på ett sympatiskt sätt

Gör företagsrevolt – på ett sympatiskt sätt
Om du får rådet att göra revolt på ditt företag är rådet troligtvis inte att du ska vigla upp missnöjda medarbetare för att med facklor och grepar störta in på chefens kontor och sätta fyr på det varefter ni släpar ut honom i fikarummet och avrättar honom medelst stegel och hjul.

Om du tolkar företagsrevolt på det sättet lär du inte få din vilja igenom – så länge du inte önskar livstids fängelse för dig och dina medarbetare.
Rådet handlar nog snarare om att du ska sätta dig in i vad HRM innebär och i förlängningen kontakta företaget http://hrmsolutions.se. Det som din chef kanske behöver – om missnöjet är så stort – är utbildning kring, och insikter i, personalens värde.
Modern forskning har visat hur nödvändigt det är att räkna in personalens välmående i de ekonomiska kalkylerna. Personal som mår bra, har insyn i företagets struktur och målsättning, känner sig lyssnade på och delaktiga – är mer effektiva och produktiva än en personalgrupp som styrs med kadaverdisciplin och endast betraktas som händer som ska utföra ett arbete.
HRM (human resource management) handlar om att lära känna personalens potential och hur man optimerar den. Turligt nog för personalen uppstår den optimering när dessa mår så bra som möjligt. I det avseendet är detta verkligen en win-win situation. Problemet är dock att en del chefer inte ser så långt. De tittar bara på en kortsiktig budget där personalvård är utgiftsposter. Fortbildning är utgiftsposter och delaktighet är tidskrävande och irriterande.

Vissa chefer blir störda av personal som blandar sig i deras företag och kan inte alls se nyttan med delaktighet och inflytande. Men alla chefer är intresserade av bättre resultat och optimerad effektivitet. Därför är en revolt på ditt företag att du tar första steget och visar din chef information om HRM – kanske skickar över en länk till hrmsolutions.se – så han kan titta in själv och få en idé om hur hans företag kan växa och utvecklas.
En sådan liten och sympatisk handling kan leda till den största revolution din arbetsplats någonsin har råkat ut för.
Leve revolutionen!

No related posts.