Tilläggsförsäkringar bilförsäkring

Tilläggsförsäkringar
När du försäkrar din bil brukar det vanliga vara att du väljer mellan tre olika sorters försäkringar. Eller egentligen kalla det tre olika nivåer, då de lägre nivåerna ingår i de högre.
Den lägsta nivån är trafikförsäkringen som alla bilägare är lagligen skyldiga att teckna. Den ska skydda din omgivning för de eventuella skador du kan åsamka. Trafikförsäkringen ingår som en del i halvförsäkringen som också skyddar för brand, stöld, glasskador samt bärgning. Trafikförsäkring och halvförsäkring ingår sedan i helförsäkring som utöver detta även skyddar för vagnskador. Läs mer på www.bilforsakrarna.se

Beroende på dina behov kan du sedan teckna olika tilläggsförsäkringar. Olika försäkringsbolag erbjuder olika sorters tilläggsförsäkringar. Emedan trafik, hel och halvförsäkringarna vanligen ser likadana ut överallt, kan tilläggsförsäkringarna se mycket olika ut och bör undersökas närmre.
Några vanligt förekommande tilläggsförsäkringar är

Assistans: som kommer till pass när du får motor- eller bensinstopp och behöver ta dig från platsen.
Otursförsäkring: en sorts drulleförsäkring, om du råkar ha sönder något i eller på bilen.
Hyrbil: om din bil, efter en olycka, blir stående länge på verkstad faller denna försäkring ut och garanterar dig en hyrbil under en viss period.
Viltolycka: vid krock med viltdjur.
Utomlands: vid extra omkostnader när olyckan inträffar utomlands.

Tilläggsförsäkringar får du granska separat och ta ställning till beroende på vilka dina behov är. Kanske är det avgörande för vilket försäkringsbolag du väljer. Annars är det givetvis priset som avgör, och då bör du göra en prisjämförelse mellan olika bolag. På www.bilforsakrarna.se kan du göra en sådan prisjämförelse. Genom att samla in några avgörande uppgifter om dig och din bil gör www.bilforsakrarna.se på en halv minut en jämförelse mellan tio större försäkringsbolag och begär in offerter från dem. Sedan listas resultaten med preliminära kostnadsförslag. Det kan ofta skilja sig på så mycket som flera tusen mellan den billigaste och dyraste försäkringen.

Related posts:

  1. Lägre bilförsäkring
  2. Läs mer om Försäkringar
  3. Försäkringskungen har Försäkringar
  4. Vad du behöver veta om försäkringar